Synergy Translations
 
33A23, Poly Zhongjing Building A, 406 Huasui Rd, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623 PRC
 
Telephone:+86 20 3825 8749

Career(for translator): jz@xinshify.com.cn

Business(for client):service@xinshifanyi.com.cn